Varför ska du välja en HOT WOK?

Gasbrännaren HOT WOK kan ge en effekt från 4,5 kW till 12 kW och det är den överlägset största på marknaden.