Integritetspolicy

När du besöker vår webbplats så registreras det uppgifter om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt öka värdet av annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det ska registreras några uppgifter så måste du radera cookies (se vägledning) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan förklarar vi mer om vilken information som registreras, syftet med registreringen och vilka tredje parter som har tillgång till den.

COOKIES
Webbplatsen använder "cookies”. Cookies är textfiler som lagras på din dator, mobil eller motsvarande i syfte att känna igen din enhet, komma ihåg dina inställningar, generera statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Man kan radera eller blockera cookies. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies så kan annonserna bli mindre relevanta för dig och visas mer frekvent. Du riskerar också att webbplatsen inte fungerar som tänkt och att det finns material som du inte får tillgång till.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje parter som i varierande grad kan omfatta: Google Analytics och Facebook Pixels.

GENERELLT
Personuppgifter är all slags information som till någon del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats så registrerar ​​och bearbetar vi en mängd sådan information. Detta sker exempelvis vid åtkomst till vårt innehåll, om du påbörjar en prenumeration av vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, annan användning av tjänster eller om du gör ett inköp via webbplatsen.

Vi registrerar och bearbetar normalt följande slags information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering och sidor du klickar på (intressen). I den mån att du själv ger ditt uttryckliga medgivande till detta och anger informationen så bearbetas även: Namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och betalningsinformation. Detta sker normalt i samband med skapandet av inloggning eller vid köp.

SÄKERHET
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina data oavsiktligen eller olagligen raderas, publiceras, förloras, försämras eller hamnar i orätta händer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot lagen.

SYFTE
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa annonser som sannolikt är mest relevanta för dig, registrera dina inköp och betalningar samt tillhandahålla efterfrågade tjänster som exempelvis utskick av nyhetsbrev. Därutöver använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

LAGRINGSPERIOD
Informationen lagras i den tid som det är tillåtet enligt lag och vi raderar informationen när den inte längre behövs för att uppfylla sitt syfte. Tidsperioden beror på typen av uppgifter och bakgrunden för lagring. Därför är det inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER
Data om din användning av webbplatsen, annonser du ser och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. delas med tredje part i den mån att dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som tar del av informationen i avsnittet "Cookies" ovan. Uppgifterna används för att rikta reklam.

Dessutom anlitar vi ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa bearbetar enbart uppgifter på uppdrag av oss och får inte använda dem för egna syften.

Delning av personuppgifter som namn, e-postadress och dylikt sker endast om du samtycker till detta. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan skydda din information på ett adekvat sätt.

INSYN OCH KLAGOMÅL
Du har rätt till att få information om uppgifterna som vi bearbetar om dig. Du kan också alltid invända mot vår användning av uppgifterna. Du kan också återkalla det samtycke som du har gett oss för bearbetning av din information. Om uppgifter som behandlas om dig är inkorrekt så har du rätt att få dessa korrigerade eller raderade. Förfrågningar om detta kan ske till: cs@backyardliving.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter så kan du även kontakta Datatilsynet i Danmark.

UTGIVARE
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Backyard Living A/S
Håndværkervej 1, Park B
9700 Brønderslev

Tlf.: +45 77 30 40 00
Cvr.: 37896047

Mail: cs@backyardliving.dk

arrow_upward