Handelsvillkor

ALLMÄN INFORMATION
Backyard Living A/S
Håndværkervej 1, Park B
DK-9700 Brønderslev, Danmark
CVR-nummer: 37896047
Telefon: +45 77304000
E-post: cs@backyardliving.dk

Vi strävar efter att besvara dina e-postmeddelanden samma dag och senast inom två arbetsdagar.

PRISER
Hos Backyard Living A/S reserverar vi oss för eventuella fel i angivna priser. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ändra priserna utan föregående varsel. Detta beror på att priserna är dagspriser och ändras kontinuerligt. Om Backyard Living A/S accepterar din beställning så faktureras köparen samma pris som gällde vid beställningsdatum. Alla priser anges inkl. moms. Med förbehåll för slutsålda produkter.

BESTÄLLNING
Vid beställning av produkter från backyardliving.dk förbinder köparen sig till att köpa produkterna enligt angivna villkor och därmed utan direkt bindande acceptans. Det bindande avtalet träder i kraft när avtalet mellan köparen och backyardliving.dk har ingåtts i form av en orderbekräftelse som i sin tur innebär att köparen accepterat angivet anbud.

BETALNING
Backyard Living A/S tar emot betalningar med VISA, VISA Electron, Mastercard och PayPal. Betalningen dras från ditt konto när varan skickas från oss. Samtliga priser anges i svenska kronor och inkl. moms. Dina kontouppgifter som registreras vid köp av produkter skickas direkt och säkert till PBS via krypteringsformen SSL som är reserverad enbart för dig och PBS. Detta säkerställer att obehöriga inte kan se eller spara dina personuppgifter. Med förbehåll för prisfel och slutsålda / utgångna produkter.

LEVERANS
Leveranstiden för lagervaror är vanligtvis 1-6 vardagar.

Vi skickar till hela Sverige. Fraktpriset är 110 kr. och 600 kr. för alla grillar. Varorna levereras till leveransadressen som anges vid beställningstillfället om inget annat avtalats.

Dina varor skickas med GLS.

OBS: Om det inte finns plats för leverans så skickas paketet till närmaste paketombud och du får i sådana fall besked om detta. Kontakta vår kundtjänst vid problem.

Vi skickar varor på alla vardagar.

För vissa varor gäller särskilda leveransvillkor. Villkoren visas specifikt före köp av dessa varor.

REKLAMATIONSRÄTT
Man får som minst två års reklamationsrätt i enlighet med köplagen. Vår reklamationsrätt gäller för fel på material och / eller tillverkning. Man kan få föremålet reparerat, ersatt, återbetalat eller ett prisavdrag beroende av den specifika situationen. Reklamationsrätten gäller inte för fel eller skador som orsakats av felaktig produkthantering. Du måste reklamera inom "rimlig tid" efter att du har upptäckt defekten / felet. Backyard Living A/S kommer att täcka dina returkostnader i rimlig omfattning.

För grillar och vissa tillbehör finns det en större garanti. Om garantin för en viss produkt är större än garantin enligt köplagen så framgår det av produktsidan.

Läs mer om din reklamationsrätt på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens webbplats.

Vid returer, reklamationer och utövandet av ångerrätten ska varorna sändas till:
Backyard Living A/S
Håndværkervej 1, park B
DK-9700 Brønderslev
Danmark

Inga leveranser tas emot per efterkrav.

Vid reklamationer ska du registrera reklamationen på nätet eller kontakta kundtjänst innan du skickar din produkt. Det gör du här:

Registrera reklamation

...eller genom att skriva till cs@backyardliving.dk eller ringa tel. +45 77 30 40 00. Sedan kommer vi överens om hur det fortsatta förloppet ska se ut.

ÅTERBETALNING
Om det avser en återbetalning ombeds du att bifoga bankuppgifter i form av clearingnummer och kontonummer så att det överenskomna beloppet kan föras tillbaka. Uppgifterna kan anges utan risk per e-post eller annan digital form eftersom det inte är känslig information och endast används för att uppfylla kravet på återbetalning.

RETURRÄTT
Man har 14 dagars full returrätt på varor som köpts i vår webbshop.

Perioden räknas från dagen.
– Då du mottar beställningen.
– Får den sista varan i fysisk besittning om det gäller ett avtal med flera olika varor som beställts i en beställning med separat levereras eller leverans i flera omgångar.
– Får det sista partiet eller den sista delen i fysisk besittning om det gäller ett avtal om leverans av varor bestående av flera partier eller delar.
– Den första varan i fysisk besittning om det avser en regelbunden leverans av varor under en viss tid.

Du står själv för returkostnaderna.

Om du ångrar ditt köp måste detta meddelas till oss senast 14 dagar efter köpet. Efter ångrat köp ska du returnera beställningen till oss senast efter 14 dagar. Meddelandet ska skickas via e-post till cs@backyardliving.dk. I meddelandet måste du klargöra att du vill använda din ångerrätt. Om du vill skicka tillbaka varan ska du fylla i ett returformulär (klicka på länken här, skriv ut och fyll i) och skicka varan till:

Backyard Living A/S
Håndværkervej 1, park B
DK9700 Brønderslev
Danmark

Man kan köpa en returetikett för 120 kr som man själv kan skriva ut. Kom ihåg att bifoga en utskriven kopia och ett ifyllt returformulär som du också hittar via länken.

Köpa en returetikett

Du kan inte ångra köpet genom att neka att ta emot varan utan att ha givit oss ett tydligt meddelande om detta.

VAROR SOM INTE TÄCKS AV ÅNGERRÄTTEN
Följande produkttyper täcks inte av ångerrätten:

– Varor som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller har ett tydligt, personligt särdrag.
– Leverans av förseglade produkter som av hälsoskydds eller hygienmässiga orsaker inte är avsedda att returneras och där förseglingen har brutits efter leverans.
– Varor som till sin natur är oupplösligt sammanblandade med andra vid leverans.
– Varor med bruten försegling.
– Utförda icke-finansiella tjänster om leveransen av tjänsten har påbörjats med konsumentens föregående uttryckliga samtycke och medgivande av att ångerrätten upphör när tjänsten är helt utförd.
– Leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om utförandet har inletts med konsumentens uttryckliga medgivande och med bekräftelse på att hen därigenom förlorar sin ångerrätt.
– Avtal som ingåtts genom offentligt auktion.
– Varor som försämras eller föråldras på kort tid.

RETURER
Varor som returneras ofrankerat eller per efterkrav tas ej emot. Du måste returnera din beställning i originalförpackning utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att du har åberopat din ångerrätt. Du står själv för de direkta returkostnaderna. Vid retur är du ansvarig för att varorna förpackas ordentligt. Du bär risken för varorna från tidpunkten för leverans och tills vi har fått dem i retur.

Som tidigare nämnt kan man köpa en returetikett för 120 kr för utskrift. Kom ihåg att bifoga ett utskrivet och ifyllt returformulär som du också hittar via länken.

Alternativt kan du använda PostNord som leverantör och inte andra paketdistributörer. Detta säkerställer att du kan spåra din vara om den skulle gå förlorad under retursändningen. Vänligen returnera varan som ett ömtåligt paket med PostNord.

VARANS SKICK VID RETUR
Du ansvarar endast för en eventuell värdeminskning som beror på annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och hur den fungerar. Med andra ord kan du prova varan på samma sätt som om du provade den i en fysisk butik.

Om varan har provats utöver det som beskrivits ovan så anses den för att vara begagnad. Detta innebär att om du ångrar köpet så får du inte en full återbetalning. För att få hela inköpsbeloppet i retur kan du alltså bara prova produkten utan att faktiskt använda den.

ÅTERBETALNING
Om du ångrar ditt köp och värdet på varan inte har försämrats så får du givetvis tillbaka beloppet som du har betalat till oss.

Genom att använda ångerrätten kommer alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnader (exklusive extra kostnader till följd av ditt val av annan leveransform än den billigaste form av standardleverans vi erbjuder) återbetalas utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från datumet då vi mottog ditt meddelande om att åberopa ångerrätten. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om vi uttryckligen inte har kommit överens om något annat.

Vi kan kvarhålla återbetalningen tills vi har fått produkten i retur, såvida du inte redan har framlagt dokumentation om skickad retur.

INTEGRITETSPOLICY
Backyardliving.dk registrerar följande i sitt kundregister i samband med inköp:

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Faktura
Köpta produkter

Vi registrerar inga personkänsliga uppgifter. Uppgifterna delas inte med tredje part.

Registreringen sker för att vi ska kunna leverera varor till kunden, behandla eventuella reklamationer och bokföring.

Vid betalning med betalkort sker registreringen via en säker server som krypterar uppgifterna. Personuppgifterna registreras hos Backyard Living A/S och lagras i fem år innan de raderas.

Läs hela vår integritetspolicy här »

FÖRBEHÅLL FÖR ÄNDRINGAR
Backyard Living A/S förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera regler och villkor som gäller för denna webbplats. Därför ombeds du att löpande hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

KLAGOMÅL
Klagomål för en vara eller tjänst kan lämnas in till Center for Klageløsning:

Klageportalen for Nævnenes Hus
Nævnenes Hus
Toldboden 2
DK-8800 Viborg
Danmark

www.naevneneshus.dk

Om du är en konsument som är bosatt i ett annat EU-land kan du lämna in ditt klagomål via EU-kommissionens plattform för klagomål på nätet. Lämnar du in ett klagomål hos dem ska du även uppge vår e-postadress: cs@backyardliving.dk.

Handelsvillkoren uppdaterades senast den 1 juni 2020.

arrow_upward