Pro 22 TFB57PUBE LIFESTYLE 2

Garanti

Traegers grillprodukter täcks av omfattande garantier. De är uteslutande konstruerade med komponenter och material av högsta kvalitet. Grillarna genomgår grundliga kontroller av en behörig tekniker innan de förpackas och skickas för att säkerställa att du mottar den kvalitetsprodukt som du kan förvänta dig från Traeger.

Det är dock alltid viktigt att du sköter om din grill och tillbehören i enlighet med anvisningarna för att garantin ska gälla. Vi rekommenderar också att du registrerar din grill hos oss. På så sätt kan vi ge dig bättre service och se till att du får rätt hjälp, om det mot förmodan skulle uppstå problem med din Traeger-produkt.

Registrera din grill

Garantiperiod och omfattning

Traeger Pellet Grills LLC:s garanti ger dig några särskilda juridiska rättigheter utöver reklamationsrätten på 3 år, i enlighet med svensk lagstiftning, och gäller från inköpsdatumet.

Garantin gäller endast om du har köpt grillen, tillbehören och eventuella reservdelar från en svensk auktoriserad Traeger-återförsäljare.

Om produkten har köpts i ett annat land ska eventuella frågor riktas till den aktuella återförsäljaren där produkten är köpt.

För att Traeger Pellet Grills LLC och Backyard Living ska behandla ditt garantianspråk måste du skicka med ett kvitto eller inköpsbevis med inköpsdatumet fån en svensk auktoriserad Traeger-återförsäljare.


Grillar och tillbehör som köpts FÖRE den 1 januari 2024


3 års garanti

Gäller för alla grillar och tillbehör

3 Year Warranty (1)

Traeger Pellet Grills LLC ger garanti på grillar där materialdefekter eller tillverkningsfel konstateras, och som uppstått under normal användning och under förutsättning att grillen har underhållits på rätt sätt. Garantin gäller under en period på 3 år från det ursprungliga inköpsdatumet.

Backyard Living tillhandahåller reservdelar för delar som visar sig vara defekta. Originaldelar, som godkänts för retur av Backyard Livings kundservice, ska skickas eller lämnas in till Backyard Living. Eventuella fraktkostnader står kunden för.

Garantin täcker inte eventuella arbetskostnader som uppstår i samband med att en defekt konstateras eller vid utbyte av defekta delar, eller för fraktkostnader för att skicka dessa delar.

Traeger Pellet Grills LLC och Backyard Living kan inte hållas ansvariga inom ramen för denna garanti, eller någon underförstådd garanti, i händelse av skador genom olyckshändelse eller följdskador.

Denna garanti slutar gälla om:
• enheten inte har monterats eller använts i enlighet med medföljande bruksanvisning och monteringsanvisningar.

• enheten säljs vidare eller överlåts till en annan ägare; komponenter, tillbehör eller bränsle som inte är kompatibla med enheten används; enheten har använts i kommersiella eller restaurangrelaterade sammanhang; användaren har missbrukat eller på annat sätt underlåtit att underhålla enheten i enlighet med bruksanvisningen eller om ett giltigt inköpsbevis inte kan uppvisas.


Grillar och tillbehör som köpts EFTER den 1 januari 2024


Grill - 7 års begränsad garanti

– gäller ej WiFi-anslutna grillar

Gäller för Ranger, PRO 22

7 Year Warranty
Komponenter Tidsperiod Omfattning
Grillåda, ben, lock till pelletsbehållare 7 år Genomrostning
Grillgaller 3 år Genomrostning
Styrenhet 3 år Material- och tillverkningsfel
Hjul 3 år Material- och tillverkningsfel
Fläkt, matarmotor 2 år Material- och tillverkningsfel
Glödstift, kabel, RTD-temperaturgivare, värmeelement 2 år Material- och tillverkningsfel
Värmeplatta, droppbricka 2 år Genomrostning
Packningar 2 år Brott och slitage
Stektermometer 2 år Material- och tillverkningsfel

Grill - 7 års begränsad garanti

- WiFIRE® anslutna grillar

Gäller för PRO 575/780, Ironwood 650/885, Timberline 850/1300

7 Year Warranty
Komponenter Periode Dækning
Grillåda, ben, rostfria stålhyllor/sidobord, lock till pelletsbehållare 7 år Genomrostning
Grillgaller 3 år Genomrostning
Styrenhet, fläkt och matarmotor 3 år Material- och tillverkningsfel
Hjul 3 år Material- och tillverkningsfel
Glödstift, pelletssensor, kabel,
RTD-temperaturgivare, värmeelement
2 år Material- och tillverkningsfel
Värmeplatta, droppbricka 2 år Genomrostning
Packningar 2 år Brott och slitage
Stektermometer 2 år Material- och tillverkningsfel

Grill - 10 års begränsad garanti

- WiFIRE®-anslutna grillar

Gäller för Ironwood L/XL, Timberline L/XL

10 Year Warranty
Komponenter Periode Dækning
Grillåda, ben, skåpsluckor, bottenhylla, lackerad hylla, lock till pelletsbehållare 10 år Genomrostning
Styrenhet, fläkt, pelletsmatare och matarmotor 3 år Material- och tillverkningsfel
Droppbricka, EvenFlowTM-värmeskydd, värmeplatta, inre emaljhållare 3 år Material- och tillverkningsfel
Emaljerade grillgaller i gjutjärn och rostfritt stål 3 år Genomrostning
Glödstift, pelletssensor, kabel, RTD-temperaturgivare,
lågsensor, lucksensor, värmeelement,
packning till lock, induktionshäll
2 år Material- och tillverkningsfel
Belysning 2 år Material- och tillverkningsfel
Stektermometer 2 år Material- och tillverkningsfel

Allmänt för alla grillar

Traeger och Backyard Living är endast skyldiga, och det enda du kan kräva rättsligt, att byta ut defekta originaldelar på din Traeger-grill. Backyard Livings kundservice måste först godkänna att delarna omfattas av garantin. Backyard Living kan välja att, beroende på vad man anser lämpligt, antingen byta ut defekta delar mot nya eller reparera dem inom 90 dagar från det att den defekta delen har inkommit till Backyard Living. Utan att medföra några begränsningar med avseende på ovanstående angivna undantag, täcker garantin inte: (i) lackskador orsakade av fettbrand, (ii) UV-exponering, (iii) normalt slitage samt (iv) deformation av droppbrickan eller värmeplattan.

Traegers grillar är modulbyggda så att reparationer kan utföras av vanliga användare. Backyard Living är inom ramen för denna garanti skyldig att förse dig med de delar du behöver för att byta ut eventuella defekta delar och ge dig instruktioner kring hur du genomför bytet.  Backyard Living kan ersätta defekta delar mot nya eller reparerade delar. Traeger och Backyard Living förbehåller sig rätten att inspektera grillen (frakten betalas av Backyard Living) och att gå igenom uppgifter om användning, inklusive, utan begränsning, alla digitala grilldata (i den omfattning som tillåts enligt vår dataskyddspolicy). För att bedöma och behandla ett garantianspråk kan Traeger och Backyard Living kräva att du tillhandahåller rimliga bevis för ditt problem, bland annat genom att delta i en videochatt eller ett telefonsamtal eller genom att tillhandahålla bilder och annan relevant information.

Garantin täcker inte eventuella arbetskostnader som uppstår i samband med att en defekt konstateras eller vid utbyte av defekta delar, eller för fraktkostnader för att skicka dessa delar.

Traeger Pellet Grills LLC och Backyard Living kan inte hållas ansvariga inom ramen för denna garanti, eller någon underförstådd garanti, i händelse av skador genom olyckshändelse eller följdskador, indirekt eller särskild förlust av data, straffliknande skadestånd eller ökad ersättning, förlorade vinster eller intäkter eller värdeminskning som uppstår i samband med att du använder grillen, oavsett (a) om skadorna kunnat förutses, (b) om Traeger eller Backyard Living har underrättats om risken för huruvida skadan skulle uppstå eller (c) om det finns en rättslig grund (avtal, skadestånd eller annat) som kravet är baserat på, och trots fel i ett avtal eller annat rättsmedel i det syftet.

Garantin slutar gälla om: (i) grillen inte har monterats eller använts i enlighet med medföljande bruksanvisning och monteringsanvisningar (ii) grillen inte är köpt från en svensk auktoriserad Traeger-återförsäljare; (iii) grillen har sålts vidare till en annan ägare; (iv) inkompatibla komponenter, delar eller tillbehör från tredje part har använts; (v) annat bränsle än träpellets, som är avsedda för träpelletsgrillar, har använts i grillen; (vi) träpellets har använts till vedpannan eller pelletspannan i grillen; (vii) grillen har använts i kommersiella eller restaurangrelaterade sammanhang; (viii) användaren har underlåtit att se till att grillen inte skadas eller missbrukas eller på annat sätt underlåtit att underhålla grillen i enlighet med Traegers bruksanvisning; eller (ix) om grillen har ändrats på ett icke tillåtet sätt.


Tillbehör - 2 års garanti

2 Year Warranty

Traeger och Backyard Living är endast skyldiga, och det enda du kan kräva rättsligt, att byta ut defekta tillbehör. Originaltillbehör, som godkänts för retur av Backyard Livings kundservice, ska skickas eller lämnas in till Backyard Living. Eventuella fraktkostnader står kunden för. Backyard Living kan välja att, beroende på vad man anser lämpligt, antingen byta ut defekta tillbehör mot nya eller reparera dem inom 90 dagar från det att den defekta delen inkommit till Backyard Living. Garantin omfattar inte skador orsakade av fettbrand; UV-exponering; normalt slitage eller deformation av tillbehöret.

Backyard Living är inom ramen för denna garanti skyldig att byta ut defekta tillbehör eller förse dig med de reservdelar du behöver för att byta ut eventuella defekta delar och ge dig instruktioner kring hur du genomför bytet. Backyard Living kan ersätta defekta delar mot nya eller reparerade delar. Traeger och Backyard Living förbehåller sig rätten att inspektera alla tillbehör och delar (frakten betalas av Backyard Living) och att gå igenom uppgifter om användning, inklusive, utan begränsning, alla digitala grilldata (i den omfattning som tillåts enligt vår dataskyddspolicy). För att bedöma och behandla ett garantianspråk kan Traeger och Backyard Living kräva att du tillhandahåller rimliga bevis för ditt problem, bland annat genom att delta i en videochatt eller ett telefonsamtal eller genom att tillhandahålla bilder och annan relevant information.

Traeger Pellet Grills LLC och Backyard Living kan inte hållas ansvariga inom ramen för denna garanti, eller någon underförstådd garanti, för skador genom olyckshändelse eller följdskador, indirekt eller särskild förlust av data, straffliknande skadestånd eller ökad ersättning, förlorade vinster eller intäkter eller värdeminskning som uppstår i samband med att du använder tillbehöret, oavsett (a) om skadorna kunnat förutses, (b) om Traeger eller Backyard Living har underrättats om risken för huruvida skadan skulle uppstå eller (c) om det finns en rättslig grund (avtal, skadestånd eller annat) som kravet är baserat på, och trots fel i ett avtal eller annat rättsmedel i det syftet.

Garantin slutar gälla om tillbehöret inte har använts i enlighet med medföljande bruksanvisning eller Traegers eller Backyard Livings anvisningar; tillbehöret inte är köpt från en svensk auktoriserad återförsäljare; tillbehöret har sålts vidare till en annan ägare; komponenter, delar eller tillbehör från tredje part har använts; tillbehöret har använts i kommersiella eller restaurangrelaterade sammanhang; användaren har underlåtit att se till att tillbehöret inte skadas eller missbrukas eller på annat sätt underlåtit att underhålla tillbehöret i enlighet med Traegers anvisningar/bruksanvisning; eller om tillbehöret har ändrats på ett icke tillåtet sätt.


Ytterligare viktiga upplysningar om garantin generellt

Traeger och Backyard Living ansvarar inte för varor som försvinner under transport. Vi rekommenderar därför starkt att du ser till att få ett spårningsnummer eller skickar en bekräftelse när du har skickat ditt paket.

Om du väljer att returnera en vara blir den returnerade produkten Backyard Livings egendom och kommer inte att skickas tillbaka till dig.

Backyard Living avgör om ditt garantianspråk omfattas av garantin efter Backyard Livings eget gottfinnande. Om erforderliga krav inte är uppfyllda kan ditt garantianspråk ogiltigförklaras.

arrow_upward