Val av träpellets

23. maj 2022

Traegertræpiller

Vilka träpellets ska man välja för en pelletsgrill?

Vi rekommenderar alltid att man bara använder Traegers egna träpellets i en Traeger grill.
De är tillverkade för att användas för matlagning, och har kalibrerats för maximal konsistens så du alltid får ett perfekt resultat

Det kan vara frestande att använda kopior eller träpellets för uppvärmning fast då riskerar du att förstöra din pelletsgrill och det kan även finnas hälsorisker förknippade med det. Träpellets från andra pelletsleverantörer är nämligen inte avsedda för matlagning och innehåller ofta spår av lim. Limmet kan så småningom skada din grill om du använder pelletsen vid höga temperaturer.

Traeger Træpiller

Så här fungerar en pelletsgrill

1: Pelletsbehållare

Fyll på med träpellets från Traeger som tillverkats av 100 % lövträ.

2: Kontrollpanel

Levererar och bibehåller en exakt temperatur som du känner igen från din ugn.

3: Matarskruv

Transporterar träpellets till brännkammaren med den mest avancerade motorn i branschen. Ju högre temperatur, desto fler pellets skickas via transportsnäckan.

4: Brännkammare

Tändaren antänder pelletsen och skapar eld.

5: Blåsare

En blåsare med variabel hastighet får ut det bästa av din eld och skapar en värmekonvektion som cirkulerar runt din mat.

Traegerfungerer
arrow_upward