Innan du kör igång HOT WOK Silverline för första gången

12. oktober 2021

Hotwok Miljø 061021 028

Viktig information

innan du kör igång din HOT WOK Silverline

Genom att följa instruktionerna för användning och underhåll av WOK Silverline så förlänger du livslängden på din gasbrännare. Det är också viktigt att notera att garantin bortfaller om du inte följer dessa instruktioner.

Innan du använder HOT WOK Silverline för första gången

 1. Ta ut gasbrännaren från påsen

 2. Ta ut batteriet från förpackningen och placera det i gasbrännaren enligt anvisning

 3. Gasslangen monteras på ventilen med gummiringen

 4. Fukta eventuellt med tvålvatten för enklare montering
  Kontrollera om det finns läckor vid gasslangens skarvar genom att fukta med tvålvatten. Om det bubblar när man öppnar för gasen så är det ett tecken på läckage.

 

Vilken olja ska man välja för gasbrännaren HOT WOK?

Gasbrännaren genererar upp till 4,5 kW värmeeffekt. Därför är det viktigt att man använder olja med hög flampunkt. Vi rekommenderar jordnöts- eller solrosolja. Kom ihåg att man inte behöver mycket olja vid matlagning på gasbrännaren HOT WOK.

 

Så här tänder och reglerar man värmen på HOT WOK Silverline:

HOT WOK Silverline har en piezoelektrisk tändning och kan därför tändas utan tändstickor och dylikt. Den har också har en inbyggd gasbrytare som automatiskt stänger av för gasen om lågorna slocknar.

 1. Tändning: Vrid knappen till läge OFF och tryck den nedåt samtidigt som du vrider den till läge ON.
  Håll knappen nedtryckt tills gasbrännaren tänds. Vid tändning hörs ett klickljud från den elektriska tändningen.

 2. Värmereglering: Vrid knappen långsamt för att uppnå önskad värme.

  När ratten vrids till läge ON är det helt öppet för gasen / värmen.

  När ratten vrids förbi läge ON regleras lågorna i den yttersta gasringen.
  Ju längre knappen vrids, desto svagare blir lågorna.

  För att uppnå de höga temperaturer som krävs för tillagning av wokad mat rekommenderar vi att du tillagar på maximal temperatur. Detta kommer att bevara matens smak och näringsegenskaper.

 3. Släck: När knappen vrids till läge OFF stängs gasen av och lågorna slocknar.
  Stäng regulatorn.

 

Underhåll av gasbrännare efter användning:

 1. Torka av gasbrännaren med en fuktig trasa
  Vissa livsmedel kan orsaka missfärgning om de sitter kvar för länge.
 2. Torka av med en torr trasa
 3. Kontrollera att hålen i gasringarna inte är igensatta
 4. Envisa livsmedel tas bort från stekpannan med en mjuk tvättsvamp eller nylonborste
  OBS! Använd aldrig en stålborste eller hård tvättsvamp.
 5. Torka noggrant av pannan efter rengöring
 6. Underhåll gasbrännarens yta på din HOT WOK Silverline genom att smörja in den med stålolja
  Det ser till att gasbrännaren är snygg och lägger till en skyddande yta som förenklar rengöring.

 

Förvaring av gasbrännare:

Efter användning och avkylning av gasbrännaren ska den täckas och förvara torrt. Förvara blåsaren i den ursprungliga förvaringspåsen från HOT WOK när den inte används under en längre tid. Detta förhindrar bland annat att hålen i gasringarna blir igensatta. Förvaringspåsen är perfekt för förvaring och transport av gasbrännaren HOT WOK.

Ta bort batteriet när gasbrännaren HOT WOK inte används under en längre tid!

 


Varningar för användning av gasbrännare:

 • HOT WOK Silverline får endast installeras i enlighet med gällande bestämmelser och får endast användas i ventilerade rum.
 • HOT WOK Silverline blir väldigt het. Håll barn och djur på ett säkert avstånd.
 • HOT WOK Silverline har godkänts för både inom- och utomhusbruk.
 • HOT WOK Silverline har endast godkänts för gasolflaskor LPG. Andra typer av gas får inte användas.
 • Flytta aldrig HOT WOK Silverline medan den är igång.
 • Luta dig inte över HOT WOK Silverline medan den är igång.
 • Vid plötsligt gasläckage ska man stänga av och ta bort regulatorn. Om gasläckage sker inomhus ska dörrar och fönster öppnas. Använd inte någon typ av elektriska luftrenare. Använd inte andra elektriska apparater förrän en grundlig utluftning har skett.
 • HOT WOK Silverline ska alltid placeras minst 1/2 meter från brännbart material.
 • Placera inte brännbara eller explosiva material i närheten av HOT WOK Silverline.
 • HOT WOK Silverline ska alltid placeras på en plan yta som inte är gjord av plast.
 • Använd inte HOT WOK Silverline vid kraftig vind.
 • Eventuella defekter får endast åtgärdas med originaldelar för HOT WOK.
 • Förändringar av konstruktionen på HOT WOK Silverline är farliga och inte tillåtna.
 • Använd endast en godkänd regulator och en gasslang på max 1,5 m.
 • Använd endast wokpannor från HOT WOK.
 • Alla gula och lätta gasolflaskor med BP-gas kan användas för HOT WOK Silverline.
 • Regulatorn ska alltid stängas och tas bort efter användning.
 • Kontrollera regelbundet gasslangen med avseende på sprickor och läckage.
 • Kontrollera regelbundet att gasslangen är korrekt monterad på ventilen och regulatorn.
 • Lämna aldrig HOT WOK Silverline utan uppsikt när den är igång.
 • Använd aldrig vatten för brandsläckning eftersom det kan orsaka att oljan exploderar. Använd istället ett lock eller en brandfilt.

Genom att följa instruktionerna för användning och underhåll av HOT WOK Silverline förlänger du livslängden på din gasbrännare.

arrow_upward